Univerziet u Tuzli - KONACNE RANG LISTE - I CIKLUS

KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2022/23. godinu, I ciklus studija, II upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2022/23. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

UNTZ - LOGO

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od ak. 2022/23. god., od 13.09.2022. god.

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 13.09.2022. godine donio je ODLUKU o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/2023. godine, koju možete pogledati Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dževida Jusufović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 13.09.2022. godine O B A V I J E S T Dževida Jusufović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Asistivna tehnologija u edukaciji djece oštećena vida”, dana 06.10.2022. godine u Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Kenan Kendić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 13.09.2022. godine O B A V I J E S T Kenan Kendić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Komparativna analiza motoričkih sposobnosti djece predškolskog uzrasta iz Bosne i Read more