OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Meksud Poljaković, bachelor-inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET  O B J A V L J U J E Meksud Poljaković, bachelor-inžinjer građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uporedba i analiza različitih obloga dna i kosina kanala trapeznog poprečnog presjeka“, dana 27.09.2022. godine Read more