OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dženan Delić, diplomirani inženjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2 O B J A V L J U J E   Dženan Delić, diplomirani inženjer građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izbor dimenzija slojeva kolovozne konstrukcije u zavisnosti od nosivosti posteljice“, dana Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amina Šemić, bachelor-inžinjer geologije

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E   Amina Šemić, bachelor-inžinjer geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Hidrogeološka istraživanja na lokalitetu izvorišta Vrela – Mionica za potrebe vodosnabdijevanja Gradačca“, dana 30.09.2022. godine Read more