OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dušica Plavšić, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET Univerzitetska 1Tuzla O B J A V L J U J E Kandidat Dušica Plavšić, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Značaj vitamina D kod pacijenata sa Korona-virusnom bolešću (COVID-19)“ Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Josipa Marijanović, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 29.11.2022. godine O B A V I J E S T Josipa Marijanović, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procesuiranje ortografskih reprezentacija tokom vizualnog prepoznavanja riječi”, dana 15.12.2022. godine u 10,45 Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Safet Planjac, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 29.11.2022. godine O B A V I J E S T Safet Planjac, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procesuiranje ortografskih reprezentacija tokom vizualnog prepoznavanja riječi”, dana 15.12.2022. godine u 10,00 Read more

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Srijeda, 30.11.2022., 11:00-13:00h, Sala biblioteke Pravnog Fakulteta Radionica “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica,zdravstveni sistem i radni odnosi”Predavač: dr.sc. Zlatan Hrnčić Četvrtak, 1.12.2022., 11:00-13:30h, Amfiteatar 2 Filozofskog fakultetaRadionica “Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost”Predavač: Nikola Vučić Petak, Read more

Predstavljeni projekti odobreni po Konkursu FMON za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini

Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini održano je u petak, 18.11.2021. godine u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli.