PREDSTAVLJENI PROJEKTI ODOBRENI PO KONKURSU FMON ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2022. GODINI.

Ured za NIR Tel/fax:035 300 528 e-mail:nir@untz.ba Tuzla, 21.11.2022. PREDSTAVLJENI PROJEKTI ODOBRENI PO KONKURSU FMON ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2022. GODINI. Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Read more