OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Josipa Marijanović, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 29.11.2022. godine O B A V I J E S T Josipa Marijanović, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procesuiranje ortografskih reprezentacija tokom vizualnog prepoznavanja riječi”, dana 15.12.2022. godine u 10,45 Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Safet Planjac, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 29.11.2022. godine O B A V I J E S T Safet Planjac, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procesuiranje ortografskih reprezentacija tokom vizualnog prepoznavanja riječi”, dana 15.12.2022. godine u 10,00 Read more