Erasmus Student Network (ESN) na Univerzitetu u Tuzli

Održan prvi sastanak o pokretanju Erasmus Student Network (ESN) na Univerzitetu u Tuzli

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli organizovao je dana 12.11.2022. godine prvi Teambuilding sastanak studenata Univerziteta u Tuzli sa timom Erasmus Student Network Bosnia and Herzegovina (ESN BiH). Sastanak je održan na Tehnološkom fakultetu u INTERBA Laboratoriji – Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Davor Arnautović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTTuzla,14.11.2022. godine   Davor Arnautović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Roditeljska podrška djeci uključenih u futsal”, dana 15.12.2022. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sedina Hodžić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 14.11.2022. godine   Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Sedina Hodžić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu Read more