Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2023/24. na Međunarodnom Univerzitetu za psihoanalizu u Berlinu, Njemačka (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnjuu zemlji i inostranstvu Tuzla, 23.01.2023. godine   Međunarodni Univerzitet za psihoanalizu – IPU u Berlinu, Njemačka objavio je konkurs za dodjelu ukupno četiri (4) stipendije studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dino Jovanović Sovtić, diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E   Dino Jovanović Sovtić, diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Poboljšanje rada dubinske pumpe na klipnim Read more