OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dženita Begović, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET Univerzitetska 1Tuzla   O B J A V L J U J E   Kandidat Dženita Begović, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Učestalost hepatitis B virusne infekcije kod dobrovoljnih Read more