Erasmus + stipendija za akademsko osoblje na  Lokman Hekim Univerzitetu u Turskoj za zimski semestar akademske 2023/2024. godine

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Tuzla, 28.02.2023. godine   Univerzitet u Tuzli ima na raspolaganju 1 stipendiju za akademsko osoblje Farmaceutskog fakulteta, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Stipendija za osoblje u trajanju od minimalno Read more