Erasmus + stipendije za akademskog i administrativnog osoblje na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija za učešće na RTU međunarodnoj sedmici mobilnosti u periodu od 26. – 30.06.2023.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnjuu zemlji i inostranstvu Tuzla, 28.03.2022.godine   Tehnički Univerzitet u Rigi, Latvija objavio je poziv za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji, a u okviru međunarodne kreditne mobilnosti. Read more