Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2024.-2025. godine

Ured za NIRTel/fax:035 300 528email: nir@untz.baTuzla, 25.04.2023. god.    Ministarstvo civilnih poslova BiH je posredstvom FMON objavilo Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2024.-2025. godine. Tekst s kriterijima poziva i obrazac Read more

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Za buduće studente: Predstavljanje EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG FAKULTETA

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli je centralno i jedinstveno mjesto visokoškolskog obrazovanja u Federaciji Bosni i Hercegovini na kojem se obrazuju stručnjaci za rad sa osobama sa razvojnim poteškoćama, teškoćama u komunikaciji, teškoćama u socijalnoj integraciji. Danas predstavljamo upravo ovaj Read more

Ondokuz Mayis University

Erasmus+ stipendija za akademsko i administrativno osoblje na Ondokuz Mayıs Univerzitetu, Turska

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Tuzla, 25.04.2023.godine   Obavještavamo vas da je Ondokuz Mayıs Univerzitet, Turska, objavio Konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije akademskom i administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji za akademsku 2022/2023. godinu. Poziv Read more