OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Azra Kucalović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET OBJAVLJUJE Kandidat Azra Kucalović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Uticaj makroprudencijalnih instrumenata na kreditnu aktivnost banaka u zemljama Jugoistočne Evrope” dana 13.07.2023. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Read more

Alumnisti UNTZ: Šejla Džindo

ZAŠTO UPISATI UNIVERZITET U TUZLI, ŠEJLA DŽINDO USPJEŠNA ALUMNISTICA (VIDEO)

  Šejla Džindo je aluminstica Univerziteta u Tuzli, a danas novinarka u redakciji kulture Federalne TV. Mislim, dakle, biram Univerzitet u Tuzli. Više informacija na http://untz.ba Realizacija projekta: Bakir Bijedić Lejla SkopljakProjekat realizovan uz tehničku podršku Akademije dramskih umjetnosti Tuzla KABINET Read more

Univerzitet u Tuzli - SUCCESS Startup takmičenje i DEMO DAY 22-25.05.2023.g., na Internacionalnom Burč univerzitetu Sarajevo

SUCCESS Startup takmičenje i DEMO DAY 22-25.05.2023.g., na Internacionalnom Burč univerzitetu Sarajevo

  Jedan od ciljeva projekta SUCCESS je osmišljavanje i organizacija Startup programa koji će studentima, budućim preduzetnicima omogućiti da svoje inovativne ideje razviju u startapove. Koordinirajuću ulogu za ovu aktivnost dobili su Univerzitet primijenjenih nauka Kempten, Njemačka i Internacionalni univerzitet Read more

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli na II ciklusu uvodi novi studijski program „Sportski trener“

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli na II ciklusu uvodi novi studijski program „Sportski trener“

  Nakon dugogodišnje uspješne relizacije studijskog programa „Sportski trener“ na I ciklusu studija Odsjeka za edukaciju trenera u sportu, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, kreiranjem novog master studijskog programa, odgovora na učestale upite zainteresiranih kandidata za nastavak edukacije u Read more

QUO VADIS ACADEMIA: Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom

Održana info sesija: QUO VADIS ACADEMIA: Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom

  Info sesija QUO VADIS ACADEMIA:Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom održana je u srijedu, 17.05.2023. godine, u organizaciji Ureda za NIR i Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli. Info sesiju vodila je Read more