OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adam Avdić, dipl.inž.geotehnologije, ekv. dipl.inž.rudarstva za bušotinsku eksploataciju

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E   Adam Avdić, dipl.inž.geotehnologije, ekv. dipl.inž.rudarstva za bušotinsku eksploataciju javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija izrade tunela Hranjen“, dana 25.05.2023. godine, sa početkom u Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amela Kusur, bachelor-inženjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 05.05.2023. godine   Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Amela Kusur, bachelor-inženjer prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu Read more