OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Enis Avdić, dipl.inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E   Enis Avdić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza naponsko-deformacijskog stanja međukomornog prostora na eksploatacionom polju „Tetima“ u Tuzli“, dana 19.05.2023. godine, sa Read more