Održana info sesija: QUO VADIS ACADEMIA: Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom

Ured za NIR Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji inostranstvu Tel/fax: 035 300 528/526 e-mail:nir@untz.ba/international@untz.ba Tuzla, 22.05.2023.god. Održana info sesija: QUO VADIS ACADEMIA:Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom Info sesija QUO VADIS ACADEMIA:Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Read more