OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adam Avdić, dipl.inž.geotehnologije, ekv. dipl.inž.rudarstva za bušotinsku eksploataciju

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E   Adam Avdić, dipl.inž.geotehnologije, ekv. dipl.inž.rudarstva za bušotinsku eksploataciju javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija izrade tunela Hranjen“, dana 25.05.2023. godine, sa početkom u Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amela Kusur, bachelor-inženjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 05.05.2023. godine   Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Amela Kusur, bachelor-inženjer prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu Read more

Konkurs iz oblasti pisanja projekata

Ured za NIRTel/fax: 035 300 528e-mail: nir@untz.baTuzla, 04.05.2023.god.   Institut za upravljanje projektima (IPM) objavio je Konkurs iz oblasti pisanja projekata za mlade profesionalce. Više podataka o načinima prijave i kriterijima Konkursa možete preuzeti u nastavku:   https://instituteprojectmanagement.com/blog/ipms-2023-young-project-management-writer-award/       Read more

Poziv za međunarodnu konferenciju „Prema društvu znanja i profesijama budućnosti“ u organizaciji EUSDR

Ured za NIRTel/fax: 035 300 528e-mail: nir@untz.baTuzla, 04.05.2023.god.   POZIV ZA MEĐUNARODNU KONFERENCIJ „PREMA DRUŠTVU ZNANJA I PROFESIJAMA BUDUĆNOSTI“ u organizaciji EUSDR 17.-18.05.2023., Brdo pri Kranju, Slovenija   Objavljen poziv za dvodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom „Prema društvu znanja i profesijama Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amra Karahasanović, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 04.05.2023. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Amra Karahasanović, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirza Agić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 04.05.2023. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Mirza Agić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amila Dubravac, bachelor inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 04.05.2023. godine   Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet   OBJAVLJUJE   Amila Dubravac, bachelor inženjer Hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Danijela Brkić, bachelor socijalne pedagogije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 04.05.2023. godine O B A V I J E S T Danijela Brkić, bachelor socijalne pedagogije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Podložnost adolescenata vršnjačkom pritisku i utjecaj roditelja na ponašanje adolescenata u skupini Read more