OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Matea Andrejaš, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 01.09.2023. godine   Matea Andrejaš, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Primjena Tomatis metode u logopedskom radu”, dana 22.09.2023. godine u 10,00 sati u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta Read more

INTERNI POZIV

Interni poziv za finansiranje /sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2023. godini

  Na osnovu Ugovora o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, zaključenog između Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja i  Univerziteta u Tuzli, broj: 01-3840-2/23 od 07.07.2023. godine, i Procedura o načinu, Read more

Izmjena i dopuna Konkursa za upis studenata na drugi ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini

  Univerzitet u Tuzli objavljuje IZMJENU I DOPUNU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINIIzmjena i dopuna Konkursa je objavljena u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 01.09.2023. god.   U Read more