OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Damir Mulamehmedović, diplomirani inženjer tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Damir Mulamehmedović, diplomirani inženjer tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lamija Kovačević, bachelor hemijskog inženjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Lamija Kovačević, bachelor hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amna Dautović, bachelor primijenjene hemije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Amna Dautović, bachelor primijenjene hemije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj Read more

PRIVREMENE RANG LISTE AK. 2023/24. GOD - I CIKLUS

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, I ciklus studija, II upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2023/24. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more