OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Berina Pezerović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTTuzla, 07.09.2023. godine   Berina Pezerović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Relacije određenih morfoloških karakteristika i hronološke dobi učenika viših razreda osnovne škole”, dana 22.09.2023. godine Read more