RTASCE'24

Poziv za prijavu radova za konferenciju Recent Trends And Applications Of Soft Computing In Engineering (RTASCE'24)

  Organizacioni odbor konferencije Recent Trends and Applications of Soft Computing in Engineering (RTASCE'24) objavio je poziv za prijavu  radova o najnovijim dostignućima, trendovima i primjenama iz oblasti soft computing u inženjerstvu. Odabrani radovi biće objavljeni se u Zborniku radova izdavača Springer.   Read more