Otvoren poziv za Starter grant Evropskog istraživačkog savjeta (ERC)

Info sesija “Horizont Evropa: Grantovi Evropskog istraživačkog savjeta”

  Pozivamo zainteresovane da prisustvuju info-sesiji ,,Horizont Evropa: Grantovi Evropskog istraživačkog savjetaˮ koju će održati prof. dr.sci. Suzana Gotovac Atlagić, nacionalna kontakt-tačka za Evropski istraživački savjet u Bosni i Hercegovini. Info-sesija održaće se u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli, u srijedu, Read more

MONTK

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom u akademskoj 2023/2024. godini

  Ministarstvo obrazovanja je raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom, koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, u akademskoj 2023/2024. godini. Konkurs možete preuzeti u cijelosti na sljedećem linku: https://montk.gov.ba/konkurs-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-studentima-sa-invaliditetom/11713/   

1FUTURE - jOiNEd For sUsTainability - bUilding climate REsilient communities in WB and EU

1FUTURE – jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU

  Naziv projekta: Udruženi za održivost – izgradnja zajednica otpornih na klimu na Zapadnom Balkanu i EU Akronim: 1FUTURE Broj projekta: 101082815-ERASMUS-EDU2022-CBHE-STRAND-2 Sveobuhvatni prioritet EU-a: Green Deal (klimatske promjene, okoliš i energija) Geografski ciljevi: višedržavni projekt Broj partnera: 18 Broj Read more

MONTK

Obavještenje o uspostavi Registra pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija

  Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pokrenulo je postupak uspostave Registra pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija. Više informacija dostupno je na web stranici MONTK: https://montk.gov.ba/obavjestenje-o-uspostavi-registra-pravnih-i-fizickih-lica-koja-se-bave-razvojem-tehnologija/11526/   URED ZA NIR      

Javni poziv za izražavanje interesa institucija i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini za učešće u programu Prenosa znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu

  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za izražavanje interesa institucija i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini za učešće u programu Prenosa znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu.    Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Aleksandar Stefanov, dipl.inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E Aleksandar Stefanov, dipl.inž.rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza primarne i sekundarne razrade naftnih i gasnih ležišta sa frakturiranim kolektorima“, u subotu 28.10.2023. godine, sa Read more