Poziv za prijavu na match-making događaj ‘Green Technologies, Energy, and Digitalization for a Sustainable Future /Zelene tehnologije, energija i digitalizacija za održivu budućnost’

  Univerzitet u Ljubljani organizuje match-making događaju u okviru projekta KRPAN NOO koji je zakazan za 15. februar 2024.godine. Događaj na temu  ‘Green Technologies, Energy, and Digitalization for a Sustainable Future/Zelene tehnologije, energija i digitalizacija za održivu budućnost’ namijenjen je istraživačima koji Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Milica Stojanović, bach.-dipl.ing.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET     OBJAVLJUJE     Milica Stojanović, bach.-dipl.ing.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom:  „Optimizacija procesa opremanja i  osvajanja bušotina na primeru bušotine SM-x-1“, dana 09.12.2023. godine,  sa početkom Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Maida Vikalo, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 27.11.2023. godine O B A V I J E S T Maida Vikalo, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Fonološka svjesnost djece predškolske dobi s poremećajem izgovora glasova”, dana 07.12.2023. godine Read more

Rezultati međunarodne naučno-istraživačke saradnje objavljeni u časopisu Frontiers in Chemistry

  Rezultati međunarodne naučno-istraživačke saradnje u kojoj je učestvovala dr.sci. Edisa Prapraćanin, vanredna profesorica Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa uže naučne oblasti “Hemijsko inženjerstvo” sa dr.sci. Farooq Sherom, sa katedre za Hemijsko inženjerstvo, Nottingham Trent University, a u okviru Međunarodne mreže istraživača Read more