OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Tarik Derdemez, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTTuzla, 21.11.2023. godine   Tarik Derdemez, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj motoričkih i kognitivnih sposobnosti na situaciono-motoričke sposobnosti kod fudbalera uzrasta 13-14 godina”, dana 22.12.2023. Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Eldin Čandić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTTuzla, 21.11.2023. godine   Eldin Čandić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Efekti kinezioloških tretmana na snagu trupa rekonvalescenata u odnosu na spol i hronološku dob”, dana Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Miranda Zukić, dipl.inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET   Miranda Zukić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Mehanizam interakcije potpornih konstrukcija sa tlom i stijenskom masom“ u ponedjeljak, 27.11.2023. godine, sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Read more