Rezultati međunarodne naučno-istraživačke saradnje objavljeni u časopisu Frontiers in Chemistry

  Rezultati međunarodne naučno-istraživačke saradnje u kojoj je učestvovala dr.sci. Edisa Prapraćanin, vanredna profesorica Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa uže naučne oblasti “Hemijsko inženjerstvo” sa dr.sci. Farooq Sherom, sa katedre za Hemijsko inženjerstvo, Nottingham Trent University, a u okviru Međunarodne mreže istraživača Read more

Erasmus + međunarodna sedmica za akademsko i administrativno osoblje na Univerzitetu Granada, Španija

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Tuzla, 24.11.2023.godine   Univerzitet u Granadi objavio je poziv za dodjelu 1 stipendije za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli, na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za učešće na jednoj od Međunarodnih sedmica (International Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Belmin Bujaković, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTTuzla, 24.11.2023. godine   Belmin Bujaković, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike morfoloških karakteristika, parametara za procjenu sastava tijela i nivoa glukoze u krvi kod studentica Read more