OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Maida Vikalo, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 27.11.2023. godine O B A V I J E S T Maida Vikalo, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Fonološka svjesnost djece predškolske dobi s poremećajem izgovora glasova”, dana 07.12.2023. godine Read more