OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Milica Stojanović, bach.-dipl.ing.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET     OBJAVLJUJE     Milica Stojanović, bach.-dipl.ing.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom:  „Optimizacija procesa opremanja i  osvajanja bušotina na primeru bušotine SM-x-1“, dana 09.12.2023. godine,  sa početkom Read more