OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edina Avdagić, dipl.inž.medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLIPRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTETTuzla, 31.01.2024. godina Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta   O B J A V L J U J E Edina Avdagić, dipl.inž.medicinsko-laboratorijske dijagnostike javno Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Merima Denjagić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E Kandidat Merima Denjagić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Značaj biohemijskog i mikrobiološkog nalaza urina u empirijskoj terapiji pacijenata sa Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nusmir Lisičić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E Kandidat Nusmir Lisičić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Povezanost simptoma benigne hiperplazije prostate sa kvalitetom života “ dana 30.01.2024. Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Zada Tomić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTTuzla, 23.01.2024. godine   Zada Tomić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Efekti pandemije izazvane korona virusom na mentalno i fizičko zdravlje uslovljeno rekreativnim aktivnostima”, dana Read more

Erasmus+ stipendije za ljetni semestar 2023/24. i zimski i ljetni semestar 2024/25. na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska (akademsko i administrativno osoblje)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Tuzla, 22.01.2024. godine   Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska, objavilo je konkurs za dodjelu ukupno dvije (2) stipendije akademskom i administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli koje se mogu iskoristiti u ljetnom semestru 2023/24 i/ili Read more