OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mladen Tolimir, dipl.inž.induistrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E Mladen Tolimir, dipl.inž.induistrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Specifičnosti izrade koso-usmerene bušotine X-1“, dana 22.04.2024. godine sa početkom u Read more