DRC 2024

Poziv za nominacije za nagradu „Danubius Young Scientist Award 2024“ i učešće na ljetnoj školi o regionalnoj saradnji 19. Dunavske rektorske konferencije (DRC)

  Dunavska rektorska konferencija (DRC) i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) objavili su pozive za mlade studente i istraživače u početnoj fazi istraživanja: Poziv za nominacije za „Danubius Young Scientist Award 2024“ objavljen je u saradnji sa austrijskim Read more