Izdato Rješenje o naknadnom odobrenju za građenje Građevine 1 u Kampusu Univerziteta u Tuzli

Izdato Rješenje o naknadnom odobrenju za građenje Građevine 1 u Kampusu Univerziteta u Tuzli

  Dana 29.04.2024. godine Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle izdala je Univerzitetu u Tuzli Rješenje o naknadnom odobrenju za građenje Građevine 1 – objekat Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Pravnog fakulteta. Time su stekli Read more