Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Pravnog fakulteta na Radio Kameleon

Prof.dr. Edina Šehrić: “Za pravnika je bitno da ima nešto što ga vuče naprijed da postiže više” (VIDEO)

  Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli nudi visokokvalitetno pravno obrazovanje s modernim pristupom nastavi i praktičnim iskustvom. Budući maturanti koji ga upišu imaju priliku stjecati temeljno znanje i vještine potrebne za uspješnu karijeru u pravnom sektoru, uz mogućnosti za profesionalni Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Miloš Aćimović, dipl.inž. industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET   O B J A V L J U J E   Miloš Aćimović, dipl.inž. industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Problemi sa parafinom tokom izvođenja hidrodinamičkih merenja“, srijeda, Read more