OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Katarina Lekić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 23.05.2024. godine O B A V I J E S T Katarina Lekić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Stavovi vršnjaka prema inkluziji djece sa teškoćama u razvoju” dana Read more