Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Fakulteta elektrotehnike na Radio Kameleon

Prof.dr. Emir Mešković o mogućnostima Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli koje pruža potencijalnim brucošima (VIDEO)

  U okviru Univerziteta u Tuzli kao organizaciona jedinica Univerziteta, djeluje Fakultet elektrotehnike. Na Fakultetu elektrotehnike u okviru studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo postoje sljedeća usmjerenja: Automatika, robotika i industrijska informatika, Elektroenergetske mreže i sistemi, Elektrotehnika i sistemi konverzije energije, Read more

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Medicinskog fakulteta na Radio Kameleon

Dr.med.sc. Melisa Lelić o Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te šta budući studenti mogu očekivati (VIDEO)

  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je osnovan 1976. godine. Kao naučno-nastavna organizaciona jedinica Univerziteta u Tuzli, organizuje i izvodi nastavu iz biomedicine i zdravstva, polju temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih nauka na Studiju medicine – Opšti smjer, za sticanje zvanja Read more

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Farmaceutskog fakulteta na Radio Kameleon

Prof. dr. Nahida Srabović o mogućnostima koje se pružaju studentima sa završenim Farmaceutskim fakultetom (VIDEO)

  Farmaceutski fakultet kao organizaciona jedinica Univerziteta u Tuzli osnovan je akademske 2004/05. godine. Po završetku ovako koncipiranog studija Farmacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, student stiče zvanje magistra farmacije (mr. ph), a nakon obavljenog stručnog staža i položenog Read more

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Akademije dramskih umjetnosti na Radio Kameleon

Prodekan za umjetničko – istraživački rad mr. sci. Damir Altumbabić, redovni profesor o mogućnostima upisa na Akademiju dramskih umjetnosti (VIDEO)

  Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli osnovana je Odlukom Skupštine Tuzlanske županije 28. decembra 1998. godine. Na Akademiji su aktivna dva odsjeka: “Gluma” i “Produkcija”. Od školske 2007./08. godine upis na oba odsjeka vrši Read more