PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2024/25. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2024/25. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2024/25. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

UNTZ - LOGO

Javni poziv za preuzimanje pismena, broj: 01-89-JN-20/24 od 02.07.2024. godine

  UNIVERZITET U TUZLIBroj: 01-89-JN-20/24Datum: 02.07.2024. godine   „E PLAN“ MILAN SAVIĆ S.P.BANJA LUKA“uI. Savska 8 Banja Luka PREDMET: Javni poziv za preuzimanje pismena Poštovani, Univerzitet u Tuzli, kao ugovorni organ u otvorenom postupku javne nabavke usluga nadzora nad izgradnjom Gradevine 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski Read more