Erasmus+ stipendije za zimski i ljetni semester 2023/24. na Univerzitetu Poitiers, Francuska (studenti)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 14.04.2023. godine

 

 

Univerzitet Poitiers, Francuska je objavio konkurs za dodjelu od 1 do 3 stipendije po semestru studentima I, II i III ciklusa studija za zimski i ljetni semestar akademske 2023/24. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti svih fakulteta Univerziteta u Tuzli čiji studijski programi se nude i na Univerzitet Poitiers. Sve studijske programe koji se nude na Univerzitet Poitiers možete pregledati na sljedećem linku:

https://www.univ-poitiers.fr/en/find-a-course/academic-programs/.

 

Stipendija za studente u trajanju od 5 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.

 

Nastava na Univerzitetu Poitiers se izvodi na francuskom jeziku.

 

Trajanje semestra:

Zimski semestar: 01.09. – 19.12.2023.

Ljetni semestar:   05.01. – 01.06.2024.

 

Kontakt email na Univerzitetu Poitiers je erasmusinternational@univ-poitiers.fr.

 

Dodatne informacije možete pronaći na sljedećim linkovima: https://www.univ-poitiers.fr/en/

http://moncampusaccueillantetinclusif.fr/anglais/CrousPoitiers-360/Crous-Poitiers.html, te na sljedećim Fact-Sheets:

 

 1. Fact-Sheet_Pravo;  
 2. Fact-Sheet_Ekonomija&
  2a.Econmy Course Catalog;         
 3. Fact-Sheet_Languages;
 4. Fact-Sheet_Arts & Humanities;     
 5. 5. Fact-Sheet_Applied Fundamental Sciences.

 

ROK ZA PRIJAVU JE 26.04.2023. GODINE

Ured nominuje studente 28.04.2023. godine: http://survey.appli.univ-poitiers.fr/118782?lang=en

 

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
 5. Motivaciono pismo na francuskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat ili potvrda o poznavanju francuskog jezika, minimalno nivo B2
 8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na francuski jezik
 9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Potvrda o statusu studenta – prevedena na francuski jezik
 10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na francuski jezik
 11. Za studente III ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na francuski jezik
 12. Za studente III ciklusa (koji su tek upisali III ciklus i nemaju položenih predmeta): Potvrda o statusu studenta – prevedena na francuski jezik

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ Poitiers. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534