Poziv na info sesiju: QUO VADIS ACADEMIA: Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom 

Univerzitet u Tuzli - QUO VADIS ACADEMIA: Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom

Ured za NIR i Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli pozivaju zainteresovane na info sesiju QUO VADIS ACADEMIA: Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom koja će se održati u srijedu, 17.05.2023. godine, s početkom u 13 časova u sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji inostranstvu
Tel/fax: 035 300 528/526
e-mail: nir@untz.ba / international@untz.ba
Tuzla, 10.05.2023.god.

 

Poziv na info sesiju: QUO VADIS ACADEMIA:Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom 

srijeda, 17.05.2023. godine

 

Ured za NIR i Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli pozivaju zainteresovane na info sesiju QUO VADIS ACADEMIA: Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom koja će se održati u srijedu, 17.05.2023. godine, s početkom u 13 časova u sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli.

Info sesiju će voditi dr.sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredna profesorica Ekonomskog fakulteta.