26. međunarodna konferencija o sklopovima, sistemima, komunikacijama i računalima, Chania, Kreta, Grčka, 19.-22. juli 2022.

Ured za NIR

Tel: 035 300 528

e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.ba

Tuzla, 06.05.2022.god.

26. međunarodna konferencija o sklopovima, sistemima, komunikacijama i računalima, Chania, Kreta, Grčka, 19.-22. juli 2022.

Objavljen je poziv za učešće na 26. međunarodnoj konferenciji o sklopovima, sistemima, komunikacijama i računalima (CSCC 2022) koja će se održati u Chania, Kreta, Grčka, od 19. do 22.07.2022. godine. Više informacija o konferenciji i načinima objave radova možete preuzeti putem linka: http://www.cscc.co/