37. Međunarodno savetovanje Energetika 2022, Zlatibor, 21-24. jun 2022

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 13.06.2022. god.

 

 

37. Međunarodno savetovanje Energetika 2022,
Zlatibor, 21-24. jun 2022

 

Poštovani energetičari,

 

Serija uspešno završenih međunarodnih Savetovanja u prethodnim godinama svakako nas obavezuje da Vas već sada pozovemo da uzmete učešće na tradicionalnom međunarodnom Savetovanju koje se organizuje od 21. do 24. juna 2022. godine na Zlatiboru, u hotelu Palisad. Visoki renome koji savetovanja ENERGETIKA uživaju u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti zahteva jednovremeno i aktuelnost i atraktivnost predstojećeg XXXVII međunarodnog savetovanja, i zato naziv: 

ENERGETIKA 2022 – DUGOROČNI I KRATKOROČNI IZAZOVI
ZAPOČETE ENERGETSKE TRANZICIJE U SRBIJI.

Naša Savetovanja su, definitivno, postala avangarda energetskog sektora na kojima se sučeljavaju nauka i struka sa energetskim kompanijama i industrijom povezanom sa energetikom, da bi analizirali i unapredili postojeći regulatorni okvir i ekonomsko – finansijski ambijent i tako trasirali puteve razvoja energetike.

Više informacija možete preuzeti na slj. linku:

ENERGETIKA 2022

Dostavljamo vam i Preliminarni program predstojećeg 37. Međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2022.


Na predstojećem Savetovanju ENERGETIKA 2022 biće prezentovano preko 80 radova i više okruglih stolova i panela. Do sada je svoje učešće potvrdilo preko 150 učesnika iz regiona.

 

Ukoliko želite da uzmete učešće na Savetovanju, potrebno je da popunite Prijavni list u prilogu.


Osnovne informacije o savjetovanju dostupne su na web stranici

http://savezenergeticara.org/