45 GODINA UNIVERZITETA U TUZLI – Promocija diplomanata i magistranata Akademije dramskih umjetnosti

Univerzitet u Tuzli - Promocija diplomanata i magistranata Akademije dramskih umjetnosti

Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta u Tuzli održat će se Promocija diplomanata i magistranata Akademije dramskih umjetnosti dana 13.12.2021. godine od 11:00 sati.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 10.12.2021. god.

 

Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta u Tuzli održat će se Promocija diplomanata i magistranata Akademije dramskih umjetnosti i to :

 

13.12.2021. godine od 11:00 sati.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Akademije dramskih umjetnosti.