45 GODINA UNIVERZITETA U TUZLI – Promocija diplomanata i magistranata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Univerzitet u Tuzli - Promocija diplomanata i magistranata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta u Tuzli održat će se Promocija diplomanata i magistranata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta dana 13.12.2021. godine u 12:00 sati.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 08.12.2021. god.

 

Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta u Tuzli održat će se Promocija diplomanata i magistranata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i to :

13.12.2021. godine u 12:00 sati.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.