45 GODINA UNIVERZITETA U TUZLI – Promocija diplomanata i magistranata Fakulteta elektrotehnike

Univerzitet u Tuzli - Fakultet elektrotehnike

Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta u Tuzli održat će se Promocija diplomanata i magistranata Fakulteta elektrotehnike dana 13.12.2021. godine i to u terminima kako slijedi…

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 08.12.2021. god.

Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta u Tuzli održat će se Promocija diplomanata i magistranata Fakulteta elektrotehnike dana 13.12.2021. godine i to u terminima kako slijedi:

 

14:30 sati – prva grupa

15:30 sati – druga grupa.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta elektrotehnike.