45 GODINA UNIVERZITETA U TUZLI – Promocija diplomanata i magistranata Mašinskog fakulteta

Univerzitet u Tuzli - Promocija diplomanata i magistranata Mašinskog fakulteta

Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta u Tuzli održat će se Promocija diplomanata i magistranata Mašinskog fakulteta dana 13.12.2021. godine od 09:00 sati u Kampusu Univerziteta.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 10.12.2021. god.Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta u Tuzli održat će se Promocija diplomanata i magistranata Mašinskog fakulteta i to :

 

13.12.2021. godine od 09:00 sati u Kampusu Univerziteta.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Mašinskog fakulteta.