45 GODINA UNIVERZITETA U TUZLI – Promocija diplomanata i magistranata Medicinskog fakulteta

Univerziet u Tuzli - Promocija diplomanata i magistranata Medicinskog fakulteta

Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta u Tuzli održat će se Promocija diplomanata i magistranata Medicinskog fakulteta, dana 14.12.2021. godine i to u terminima kako slijedi…

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 08.12.2021. god.Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta u Tuzli održat će se Promocija diplomanata i magistranata Medicinskog fakulteta, dana 14.12.2021. godine i to u terminima kako slijedi:

 

Opći studij

11:00 sati – prva grupa,
12:30 sati – druga grupa.

 

Odsjek zdravstvenih studija

14:00 sati – prva grupa,
15:00 sati – druga grupa.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Medicinskog fakulteta.