45 GODINA UNIVERZITETA U TUZLI – Promocija diplomanata i magistranata Pravnog fakulteta

Univerzitet u Tuzli - Promocija diplomanata i magistranata Pravnog fakulteta

Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta u Tuzli održat će se Promocija diplomanata i magistranata Pravnog fakulteta dana 13.12.2021. godine u 11:00 sati.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 10.12.2021. god.

 

Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta u Tuzli održat će se Promocija diplomanata i magistranata Pravnog fakulteta i to :

 

13.12.2021. godine u 11:00 sati.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Pravnog fakulteta.