45 GODINA UNIVERZITETA U TUZLI – Promocija diplomanata i magistranata Tehnološkog fakulteta

Univerzitet u Tuzli - Promocija diplomanata i magistranata Tehnološkog fakulteta

Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta u Tuzli održat će se Promocija diplomanata i magistranata Tehnološkog fakulteta dana 13.12.2021. godine u 10,00 sati za magistrante i u 12,00 sati za diplomante.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 08.12.2021. god.

 

Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta u Tuzli održat će se Promocija diplomanata i magistranata Tehnološkog fakulteta dana 13.12.2021. godine i to u terminima kako slijedi:

 

10:00 sati – za magistrante i

12:00 sati – za diplomante.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Tehnološkog fakulteta.