6. međunarodna konferencija o primjenjenoj fizici, simulaciji i računarstvu, Chania, Kreta, Grčka, 20.-23. juli 2022.

Ured za NIR

Tel: 035 300 528

e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.ba

Tuzla, 06.05.2022.god.

6. međunarodna konferencija o primjenjenoj fizici, simulaciji i računarstvu Chania, Kreta, Grčka, 20.-23. juli 2022.

Objavljen je poziv za učešće na 6. međunarodnoj konferenciji o primjenjenoj fizici, simulaciji i računarstvu (APSAC 2022) koja će se održati u Chania, Kreta, Grčka, od 20. do 23.07.2022. godine. Više informacija o konferenciji i načinima objave radova možete preuzeti putem linka: http://www.apsac.co/index.html