9. Međunarodna   konferencija “Nove tehnologije, razvoj i primjena” NT-2023

NT 2023

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 05.10.2022. god.

 

9. Međunarodna konferencija

“NOVE TEHNOLOGIJE, RAZVOJ I PRIMENA”

NT-2023

Sarajevo    , -22.-24.06.2023

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

Drage kolege,  

Zadovoljstvo mi je pozvati Vas da prisustvujete  9. međunarodnoj  konferenciji “Nove tehnologije,  razvoj i primjena  NT-2023” . Domaćini Konferencije su: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Društvo za robotiku Bosne i Hercegovine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Sarajevu, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Sarajevska škola nauke i tehnologije, Internacionalni Burch Univerzitet u Sarajevu,  Međunarodna asocijacija za tehnološki razvoj i inovacije Ukrajina  i Tehnološki park INTERA Mostar.

Konferencija će se održati u Sarajevu od 22. do 24. juna 2023. godine u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.  

Teme od interesa uključuju, ali nisu ograničene na 

  • Traka 1: Mehanički, Industrija 4.0 i inteligentni sistemi  
  • Staza 2: Računarstvo, informacione i komunikacione tehnologije  
  • Staza 3: Saobraćajni i transportni sistemi, logistika i inteligentni sistemi  
  • Staza 4: Nove tehnologije u energiji, fluidima, kvaliteti električne energije i naprednim elektroenergetskim sistemima  
  • Staza 5: Građevinarstvo, građevinarstvo i inženjering zaštite životne sredine  
  • Staza 6: Oblast geodezije, građevinarstva, novih materijala i održivih inovacija  
  • Staza 7: društvene nauke, menadžment, e-poslovanje i preduzetništvo 

Konferencija će okupiti naučnike i preduzetnike za razmjenu znanja i primjenu novih tehnologija u praksi. Sve informacije o konferenciji, uključujući teme, rokove, šablone rukopisa itd. dostupne su na web stranici konferencije:  www.icnt.ba  

https://easychair.org/ conferences/?conf=nt2023  

Zbornik radova NT-2023 će biti objavljen u Springer seriji “Bilješke s predavanja u mrežama i sistemima” i dostavljen na razmatranje Web of Science, SCOPUS, INSPEC, WTI Frankfurt eG, zbMATH i SCImago.  

Prijavljeni radovi trebaju biti napisani na četiri do osam (4-8) stranica.   

Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem e-maila:  

ic.newtech@gmail.com.  

S poštovanjem!   

Kontakt osoba: Isak Karabegović, Univerzitet u Bihaću, Bosna i Hercegovina   

isak1910@hotmail.com  

 

Rok za predaju kompletnih radova: 25. decembar2022. godine