AKCIJA ČIŠĆENJA KAMPUSA

Danas je u sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli održan radni sastanak sa predstavnicima kompanije Eko Život d.o.o. Tuzla, Jasminom Osmanovićem direktorom i Edisom Bajramović koordinatoricom projekta, povodom akcije čišćenja Kampusa koja će se održati u petak 01.10.2021. godine u sklopu Festivala mladih.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 22.09.2021. god.

 

Danas je u sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli održan radni sastanak sa predstavnicima kompanije Eko Život d.o.o. Tuzla, Jasminom Osmanovićem direktorom i Edisom Bajramović koordinatoricom projekta, povodom akcije čišćenja Kampusa koja će se održati u petak 01.10.2021. godine u sklopu Festivala mladih.

Prorektor za nastavu i studentska pitanja istakao je od velike važnosti zaštitu okoliša, sprečavanje onečišćenja okoliša, jačanje svijesti i uključivanje javnosti u ove procese.

Na sastanku je dogovoreno da se urede zelene površine, obnove klupe i rasvjeta bojenjem, zasade čempresi i cvijeće, postave korpe/kante za adekvatno odlaganje otpada.

Organizatori ove akcije su Univerzitet u Tuzli, kompanija Eko Život d.o.o., Radio Kameleon i Studentski parlament Univerziteta u Tuzli.

Pozivamo akademsko osoblje da se pridruže akciji ukoliko na taj dan nemaju zakazane ispite, te nenastavno osoblje ako se time neće remetiti redovni proces rada  u organizacionim, podorganizacionim jedinicama i službama Univerziteta.


Molimo vas da svoje učešće potvrdite do 30.09.2021. godine (četvrtak) na e-mail: alan.alagic@untz.ba na osnovu čega bi se obezbjedila potrebna logistika (alat, hrana, voda i sl.).

 

Animiraj i potakni porodicu, rodbinu i prijatelje da se ekološki osvijeste. Da nam se pridruže.

Zabavimo se uz muziku!

Vrijeme je!

Vrijeme je da počnemo živjeti zeleno!

Vrijeme je da počnemo brinuti o svom okolišu.

Svi smo odgovorni.

I ja, i ti, i mi, i vi- SVI!

 

[SLGF id=9376]