Aktivnosti unutar ECOBIAS ERASMUS+ grupe projekata – Treninzi

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u u okviru projekta ECOBIAS iz ERASMUS+ grupe u maju mjesecu su održani treninzi i razmjena iskustava i znanja iz predmeta Forenzika vodenih insekata i Praktikum u ekologiji i zoologiji.
Navedeni kursevi su sastavni dio novog studijskog programa drugog ciklusa studija Ekomonitoring i bioindikacija voda koji se od akademske 2021/2022 godine planira realizirati na Odsjeku za biologiju uz saradnju sa kolegama iz regije. Gosti predavači na PMF-u su bile kolege sa Univerziteta u Nišu: Prof. dr. Valdimir Žikić, Prof. dr. Marijana Ilić Milošević i prof. dr. Saša Stanković i kolege sa Sveučilišta u Zagrebu: Prof. Dr.Zlatko Mihaljević i Doc.Dr. Marija Ivković sa saradnicima.
Treninzima na terenu na akumulaciji Modrac i laboratorijskom radu su prisustvovali uposlenici Odjeka za biologiju Univerziteta u Tuzli i članovi ECOBIAS projekta iz partnerskih institucija.